Psychotronika

Psychotronika
  • zisťovanie vhodnosti liekov, stravy, potravín, kozmetiky...
  • vyhľadávanie geopatogénnych zón a ich eliminácia
  • lokalizácia škodlivých žiarení
  • stanovenie najvhodnejšieho zdroja pre obnovenie energií človeka
  • odpovede typu „áno, nie“ na otázky
  • väčšinu činností je možné vykonávať aj na diaľku