Flakóny Equilibrium

Flakóny Equilibrium

Equilibrium – „Prebudenie prostredníctvom farieb“
 

Equilibrium možno definovať ako dokonalejší alebo trvalejší rovnovážny stav. Práve takáto vyváženosť dvoch farebných tekutín v každom zo 110 flakónov Equilibrium je základom systému Aura-Soma.

Aura-Soma pôsobí na duchovný a emocionálny stav človeka a následne na jeho fyzické bytie. Farebné emulzie olej/voda (Equilibrium), pomandre, kvintesencie, farebné esencie, tkanivové biochemické soli a ďalšie s farbami spojené produkty Aura-Soma môžu pomôcť vašej bytosti dosiahnuť rovnováhu, lepšie si uvedomiť samých seba a vytvoriť harmonický pocit pohody okolo vás a vo vás. Výber farieb odráža vaše špecifické osobné potreby a pomáha vám lepšie pochopiť váš potenciál.

Flakóny Equilibrium sú srdcom systému Aura-Soma. Dvojfarebné kombinácie tekutín obsahujú energie farieb, rastlín a kryštálov. Zakladateľka systému Aura-Soma, Vicky Wall, cítila, že flakóny Equilibrium sú zrkadlom do duše, kde zvolené farby človeku ukazujú odraz najskrytejších častí jeho Ja.

Každý flakón obsahuje dve tekuté vrstvy - spodná vrstva je vodná, vrchná vrstva je olejová. Obe tekuté zložky obsahujú esenciálne oleje a bylinné výťažky z ríše rastlín v kombinácii s energiou kryštálov a drahých kameňov z ríše minerálov a energie farby a svetla. Spoločne majú všetky tieto energie schopnosť uviesť do rovnováhy fyzickú, duševnú a psychickú úroveň našej bytosti.