Kontakt:

               ŠISEROVÁ Anna

 Mobil:    0911 566 332

 E-mail:  siserova.anna@gmail.com

 Adresa:  044 43 Budimír 266

              Košice-okolie

             (v blízkosti základnej školy, oproti kaštieľu) 

https://mapa.zoznam.sk/?z=16&n[0]=%C5%A0t%C3%BAdio%20zdravia%20Meridin&nc[0]=pink&d[0]=Alternat%C3%ADvne%20sp%C3%B4soby%20lie%C4%8Denia%20-%20energetick%C3%A9%20terapie,%20fyzioterapia,%20biominer%C3%A1ly,%20diagnostika&i[0]=point-pink&p[0]=48.79607532781674,21.306290031738285