Cenník

 

Ceny služieb:                                                           

Diagnostika                        :               20,- €             

Meridin terapia                   :               50,- €             

Psychotronika                    :               40,- €             

Dornova metóda                :               25,- €             

Breussova metóda             :               25,- €    

        

Ceny produktov:

Tkanivové soli Biomineral  :               12,- €

Telový olej Biomineral       :               10,- €

Pleťová voda Biomineral    :                 9,-

Pleťový krém Biomineral   :               12,- €

 

Po konzultácii s klientom je možné nastaviť individuálny liečebný plán podľa zdravotného stavu a potrieb klienta.